فعالیت های اخیر safarishahla

  1. safarishahla موضوع جدید ساخته است.

    آلودگی هوا

    فزایش کیفیت هوای داخل ساختمان ها با افزایش جمعیت شهرنشین و همچنین صرف بیشتر وقت مردم در منازل و ادارات یکی از مسائل مهم جامعه مدرن است....

    انجمن: انجمن های عمومی و اختصاصی

    ‏15 آوریل 2018